Gurostølen

På Gurostølen produseres det melk på fjellbeite. All melken fra stølen blir brukt til videreforedling. Til messen har de med seg en vellagret gulost (22 mnd). Ystet av Tim Reidar Stenberg.

Gurostølens intensjon er at melken blir preget av hva dyra spiser. Fjellgraset på Gurostølen kjenner man igjen også i rømme og trøgost. Velkommen innom til en smak og handel.