Vinetum

Vinetum

Vinetum representerer i dag en stor portefølje med mange gode og anerkjente kvalitetsprodusenter. Mange av dem er eid av familier som er lidenskapelig opptatt av vin og har lang historie hvor vinkunnskapen har blitt overført i generasjoner, mens andre produsentene gjerne kan være spesielt opptatt av miljø og innovasjon. Felles for alle våre produsenter er at kvalitet står i primærfokus.
Det er viktig for oss å velge produsenter vi har tro på, som er miljøbevisste, kvalitetsbevisste og som jobber etter gode etiske retningslinjer.

Last ned Vinify-appen for å se produktene som er med på messen.