2809 Views

Bærekraftig vinproduksjon – Hva er egentlig det?

Det er stadig mer populært å kjøpe økologisk vin. Biodynamisk vin har også en interesse i markedet. Ja, selv naturviner er på fremmarsj. Men vet vi egentlig hva vi kjøper og hvorfor?

November 08, 2019
Bærekraftig vinproduksjon – Hva er egentlig det?
Skrevet av:

administrator

For snart 100 år siden, så vi de første appelasjonene vokse frem i Europa. Etter vinlusens inntog fra ca 1850 og første verdenskrigs herjinger, var det ikke mye igjen av Europas vinmarker. Men det ble en gyllen mulighet for å tenke nytt. Det  var Frankrike som var først ute med å etablere vinlover i 1936 (AOC) for å ivareta og bygge opp kvalitet. Andre land fulgte etter, slik som DOC på 60-tallet i Italia, DO i Spania og QBA/QMP i Tyskland. Så sent som i 2009, ble det etablert egne vinlover i EU, som trådte i kraft i 2012 (VQPRD). Disse rigide appelasjonssystemene regulerer geografisk beliggenhet, druevalg, avkastning, forbud mot vanning, utseende/navn på etiketten, og druekvalitet. Mange regler som ikke alltid favoriserer terroir og ofte har sitt opphav i altfor gamle regelverk. Men sikrer vi bedre kvalitet ved å innføre flere regler og sertifiseringer, eller er det mer hensiktsmessig at hver og en produsent utnytter sitt terroirs potensiale og heller påvirkes i bærekraftig retning gjennom andre politiske virkemidler?

Biodynamisk tenkning

Å gå i detalj på denne metoden, vil være for omfattende. Men grunnlaget for tenkningen var østerrikske Rudolf Steiner, som i Tyskland tidlig på 1900-tallet etablerte den antroposofiske filosofien. Den første Steinerskolen ble etablert i år 1919, og dette var på mange måter en jordbruksreligion med naturen som Gud. Kjernen var å behandle naturen varsomt, ikke tilsette unatulige stoffer (som kjemiske sprøytemidler), gi tilbake til jorden i form av kuhorn med møkk som graves ned, hente naturlig gjær fra hjørnene av sin dyrkede mark, følge månefaser og tidevannet, bruk av gravitasjon i produksjonen, og ikke bruke unødvendige tekniske virkemidler. Steiner sitt arbeid, ga grunnlaget for det som senere ble til Biodynamisk landbruk. Biodynamisk landbruk anses å være den første bærekraftige økologiske landbruksmetoden, og skiller seg først og fremst fra andre økologiske metoder gjennom sin bruk av astronomi for planting og innhøsting, samt homeopatiske preparater i kompostering. Det tar vanligvis 5 år å bli sertifisert og det merkes med Demeter-merke.

Bærekraftig landbruk

Når vinflaskene er merket økologisk (det grønne Debio-merke), er dette også en god form for regelverk. Visjonen er den samme som ved biodynamisk landbruk, det vil si å ivareta et bærekraftig landbruk. Økologisk landbruk bygger på prinsipper der man velger organisk gjødsel, lokale og fornybare ressurser, og tenker mest mulig agro-økonomisk, for å få en fremtidig positiv miljøeffekt. For vinprodusentene, er det en 3 års prosess å bli verifisert, og terskelen er lagt på et nivå der de aller fleste skal ha muligheten til å konvertere uten for store kostnader og uten for mye byråkrati. Til tross for stadig økende etterspørsel etter økologiske produkter, og stadig økende antall tilhengere blant produsentene, gjenstår det likevel en del forskning før man har forskningsmateriell på plass som viser forskjellen på økologisk landbruk og konvensjonelt landbruk når man tar hele produksjonskjeden i betraktning. Men vi kan jo alle være enige om at det er bedre å være føre var enn etter snar, så økologiske viner vil alltid være et positivt bidrag til et bedre miljø. Og smaker det ikke også bedre av vinen?

Bærekraftige tanker

Ser man utenfor Europa, dukker det opp interessante tanker. Der finnes ofte ikke alle de appelasjonssystemene vi har i Europa for vinproduksjon, slik som AOC, DOCG, DO osv. Det finnes heller ikke samme tilslutningen til biodynamisk og økologisk produksjon. Derimot finnes det i langt større grad en oppfatning om bærekraftig vinproduksjon som viktigste ledetråd for seriøse vinmakere. Det er hver vinprodusents egen vilje til å ta bærekraftige valg gjennom alle ledd, som er avgjørende. I Australia blir alle viner som ønskes eksportert, vurdert av en nasjonal jury. Dette setter visse krav til vinprodusentene, og er kanskje med på å drive produsentene i riktig retning her også?

bærekraftig vin produksjonAppelasjonenes virkning

Til tross for mange motargumenter, er det spesielt ett argument som taler for å beholde appelasjoner som kvalitetssikrere i Europa. Uansett hvor du er i Europa, er det enkelt å definere vinregionene. Det er også enkelt å gjenkjenne viner fra ulike regioner. En Merlot fra Bordeaux vil alltid smake annerledes enn en Merlot fra Veneto. En Pinot Noir fra Tyskland  vil alltid smake annerledes enn en Pinot Noir fra Bourgogne. At appelasjonene har strenge regelverk, hindrer også mye av produksjonen av billige masseproduserte viner av lav kvalitet. Uten regelverk, er det lett å se at veldig mange produsenter hadde valgt penger frem for kvalitet, og det kunne blitt slutten på mye kvalitetsvin fra kjente vinregioner.

Alt i alt er det bedre å gjøre en innsats for miljøet, enn å ikke gjøre noe. Så uansett hvilken appelasjon eller hvilken sertifisering vinen har, så handler det om å ta vare på miljøet og kulturen. Men din aller beste garanti for et godt produkt, vil nok være å kjenne produsentens omdømme, stole på andre med vinfaglig kompetanse, eller du kan rett og slett stole på Rudolf Steiner. Ja, det er kanskje rart å følge månefaser og stjernenes posisjon på himmelen. Men prøv noen biodynamiske viner selv. Det må være noe i en verdensomspennende filosofi som har holdt populariteten i snart 100 år!

Weingut Odinstal

Weingut Odinstal er det mest ekstreme som finnes i Pfalz. Vinmarkene ligger 210 meter høyere enn de høyest GG vinmarker i Mittel-Pfalz.  (350 m.oh) Mikroklimaet er unikt for Pfalz. Odinstal driver biodynamisk

«Store viner jobber alltid sammen med naturen, ikke i mot den»

Dette gamle visdomsuttrykk forsøker Odinstal å omsette i praksis. Å unngå kjemiske sprøytemidler og lett vannløselig gjødsel er for Odinstal en selvfølge. Å følge naturen betyr også at man prøver å tilnærme seg naturens rytme, prosesser, forståelse for denne og respektere naturen. Odinstal besitter 7 ha hvorav 4 er beplantet med vinstokker og det resterende område forandres fra år til år med blomster, frukter, kuer, høns bier eller annet som er med til at bidra til at oppnå maksimal økosystem.

Les mer på: www.odinstal.de

REICHRAT VON BUHL

Von Buhl ble etablert allerede i år 1849, og er en av de mest prestisjefylte vinprodusentene i Tyskland. De er sertifisert økologisk, og er en ambassadør for naturlige og bærekraftige produksjonsmetoder. Les mer på: https://www.von-buhl.de/en/winery.html

Følg oss på sosiale medier

ABONNER PÅ NYHETSBREVET

For å se hvordan vi bruker din informasjon, ta en titt på vår Privacy policy